НОВИНИ

Фінанси

31.01.2019

Інформаційне оголошення про проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТДВ СК «НАФТАГАЗСТРАХ»

 

ТДВ СК «Нафтагазстрах» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік, 2019 рік та 2020 рік.

Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної окремої та консолідованої фінансової звітності Замовника за 2018 звітний рік, 2019 звітний рік та 2020 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2018 рік, 2019 рік та 2020 рік його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг станом на 31.12.2018 рік, 2019 рік та 2020 рік (окрема та консолідована звітність)

1 Реквізити Замовника (найменування, Код ЄДРПОУ, поштова адреса, телефон, адреса електронної пошти) ТДВ СК «Нафтагазстрах», код ЄДРПОУ 21004953, 02098 м. Київ, вул. Юрія Шумського 1А, офіс 121, a.valchuk@ngs.ua
2 Кінцевий строк (дата та час) подання конкурсних пропозицій з підтвердними документами до 16:00 год. 08.02.2019 року.
3 Дата, час і місце розкриття конкурсної пропозиції 10:00 год. 11.02.2019 року, 02098 м. Київ, вул. Юрія Шумського 1А, офіс 121
4 Назва предмета конкурсу Надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
5 Обсяг надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Відповідно до завдання щодо послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (Додаток 1) Конкурсної документації
6 Кінцевий термін формування аудиторського висновку Не пізніше 25 квітня 2019 року, 25 квітня 2020 року та 25 квітня 2021 року
7 Веб-сайт Замовника, на якому розміщено конкурсну документацію ngs.ua
8 Порядок подання конкурсних пропозицій Учасниками Конкурсна пропозиція подається учасниками особисто або надсилається у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору аудиторів»
9 Відомості про місцезнаходження Комітету, контактні телефони 02098 м. Київ, вул. Юрія Шумського 1А, офіс 121, 0(44) 299-78-75, 0(44) 299-78-78, факс 0(44) 299-78-79